Roepingstelling

Ons, klein en groot, is geroep om God saam te aanbid, te groei in navolging van Christus en in Sy koninkryk te dien.

Welkom by ons webtuiste

Nederduitse Gereformeerde Kerk Paardekraal-Monument

Word gerus deel van ons aanlyn gemeenskap of besoek ons by Nicolas Smitstraat 46, Monument Uitbr., Krugersdorp. Mense wat nuut by ons inskakel kan na afloop van 'n oggenddiens 'n ouderling voor by die klavier kom ontmoet en inligtingsvorms ontvang.
Die inligtingvorms kan ook per epos aangevra word. Maak gebruik van die skakel Kontak ons en die vorms sal aangestuur word. 

Meer oor ons